กระเบื้องสระว่ายน้ำเคอร่า รุ่นนิวเคอราดล NEW KERADOL เป็นกระเบื้องดินเผา ที่ผ่านกรรมวิธีการเผากระเบื้องด้วยอุณหภูมิมากกว่า 1000 องศาเซลเซียส สร้างผิวแตกลายงา หรือแตกลาน ได้อย่างสวยงามในรูปแบบของ กระเบื้องสระว่ายน้ำ แฮนด์เมดสีที่ขาย นิวเคอราดล สีฟ้ารุ่งนิวเคอราดล สีไหมแก้วนิวเคอราดล สีเขียวใบตองกระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล เคอร่า สีเขียวอ่อน ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล เคอร่า สีมณีฟ้า ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล เคอร่า สีมณีฉาย ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล เคอร่า สีฟ้าส่องแสง ตรา Kera
ราคา 905 บาท   ราคา 855 บาท    ราคา 855 บาท   ราคา 905 บาท

กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล เคอร่า สีเขียวมารีน ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล เคอร่า สีฟ้าคราม ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล เคอร่า สีฟ้าโอปอล ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล เคอร่า สีมณีนาวา ตรา Kera
ราคา 855 บาท   ราคา 855 บาท   ราคา 855 บาท   ราคา 855 บาท

กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล เคอร่า สีม่วงไพฆรย์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล เคอร่า สีน้ำเงินไพลิน ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล เคอร่า สีน้ำเงินมหาสมุทร ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล เคอร่า สีเทาพิราบ ตรา Kera
ราคา 855 บาท   ราคา 905 บาท   ราคา 905 บาท   ราคา 905 บาท

กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล เคอร่า สีเขียวมาลา ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล เคอร่า สีเขียวอมรินทร์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล เคอร่า สีเขียวมรกต ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล เคอร่า สีเขียวพฤกษา ตรา Kera
ราคา 855 บาท   ราคา 905 บาท   ราคา 905 บาท   ราคา 855 บาท

กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล เคอร่า สีเขียวส่องแสง ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล เคอร่า สีเขียวใสแสง ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล เคอร่า สีขาวมุกดา ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล เคอร่า สีเหลืองอำพัน ตรา Kera
ราคา 855 บาท   ราคา 855 บาท   ราคา 855 บาท   ราคา 855 บาท

กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล เคอร่า สีเทาอัคนี ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล เคอร่า สีเพชรชมพู ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล เคอร่า สีเหลืองวานา ตรา Kera  
ราคา 855 บาท   ราคา 855 บาท   ราคา 905 บาท    

 สินค้าทั้งหมดได้รวม VAT 7% แล้ว

 

รุ่นเคอราดล แอนทีค KERADOL ANTIQUE (เคลือบแก้ว) 
กระเบื้องสระว่ายน้ำเคอร่า รุ่นเคอราดล แอนทีค เป็นกระเบื้องดินเผา เคลือบแก้ว ที่มีเฉดสีสัน ให้เลือกตามความชอบ อย่างหลากหลายสีสัน โดยจะเน้น ความสวยงาม สดใส สร้างความสวยสด งดงาม ให้กับสระว่ายน้ำ ได้อย่างมีจุดเด่น สีขายดี รุ่นเคอราดล แอนทีค สีฟ้ากัลยารุ่นเคอราดล แอนทีค สีไหมแก้วรุ่นเคอราดล แอนทีค สีเขียวใบตอง

กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีฟ้ารุ่ง ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีฟ้าใส ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีฟ้าบางแสน ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีฟ้าฑิฆัมพร ตรา Kera
ราคา 820 บาท   ราคา 820 บาท   ราคา 820 บาท   ราคา 820 บาท

กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีแก้วฟ้า ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีฟ้ากัลยา ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีน้ำเงินพัทยา ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีเขียวใบเฟิร์น ตรา Kera
ราคา 820 บาท   ราคา 820 บาท   ราคา 820 บาท   ราคา 820 บาท

กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีเขียวใบไผ่ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีเขียวใบไผ่ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีเขียวตองอ่อน ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีเขียวใบมิ้นท์ ตรา Kera
ราคา 820 บาท   ราคา 820 บาท   ราคา 820 บาท   ราคา 820 บาท

กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีไหมทอง ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีน้ำตาลทอง ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีโกเมน ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีหมอก ตรา Kera
ราคา 820 บาท   ราคา 820 บาท   ราคา 820 บาท   ราคา 820 บาท

กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีไหมแก้ว ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีงาช้าง ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีเทาเมฆ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีน้ำเงินสยาม ตรา Kera
ราคา 820 บาท   ราคา 820 บาท   ราคา 855 บาท   ราคา 855 บาท

กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีน้ำเงินแขก ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีนิลกมลา ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีเขียวใบเตย ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีเขียวใบสน ตรา Kera
ราคา 855 บาท   ราคา 855 บาท   ราคา 855 บาท   ราคา 855 บาท

กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีเขียวใบตอง ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีฟ้าสิมิลัน ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีฟ้าศิลา ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีเขียวใบตอง ตรา Kera
ราคา 820 บาท   ราคา 820 บาท   ราคา 820 บาท   ราคา 820 บาท


กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีเขียวใบมะกอก ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีเขียวใบมะกอก ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีเขียวใบมะกอก ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีน้ำตาลประกาย ตรา Kera
ราคา 820 บาท   ราคา 820 บาท   ราคา 820 บาท   ราคา 855 บาท

กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีชมพูจินดา ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค เคอร่า สีเทาเมฆินทร์ ตรา Kera      
ราคา 820 บาท   ราคา 940 บาท        

สินค้าทั้งหมดได้รวม VAT 7% แล้ว

ติดต่อแบบใหม่.png เฟสworldcentauri.png L.worldcentauri.pngรุ่นโมโนคัลเลอร์ Monocolor 
รุ่นโมโนคัลเลอร์ กระเบื้องสระว่ายน้ำเคอร่า มีจุดเด่นด้านสีสันที่มีความสดใส สวยงาม ในรูปแบบสีพาสเทล สร้างความรู้สึกให้สระว่ายน้ำมีความสดใส ไม่ซ้ำซาก ด้วยเฉดสีที่มีความสดใสมากกว่ารุ่นอื่นๆ ทำให้สร้างสรรค์สระว่ายน้ำได้ไม่เหมือนใคร สีที่ขายดี รุ่นโมโนคัลเลอร์ สีทีลวอเตอร์รุ่นโมโนคัลเลอร์ คริมสันกระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค โอเปค เคอร่า สีไลท์ มารูน ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค โอเปค เคอร่า สีโรซี่ ดีไลท์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค โอเปค เคอร่า สีโรซี่ เรด ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค โอเปค เคอร่า สีคริมสัน ตรา Kera
ราคา 1,130 บาท   ราคา 820 บาท   ราคา 1,430 บาท   ราคา 1,430 บาท

กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค โอเปค เคอร่า สีเชคด้าร์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค โอเปค เคอร่า สีโกล์เด้นท์ เยลโล่ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค โอเปค เคอร่า สีพิงค์กี้ ดีไลท์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค โอเปค เคอร่า สีโครอล ไวท์ ตรา Kera
ราคา 1,280 บาท   ราคา 1,430 บาท   ราคา 820 บาท   ราคา 855 บาท

กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค โอเปค เคอร่า สีออเรนจ์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นซีรีส์ ดีไลท์ เคอร่า สีฮันนี่ ดีไลท์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นซีรีส์ ดีไลท์ เคอร่า สีแซนด์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นซีรีส์ ดีไลท์ เคอร่า สีบราวน์ ดีไลท์ ตรา Kera
ราคา 1,430 บาท   ราคา 820 บาท   ราคา 855 บาท   ราคา 820 บาท

กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นซีรีส์ ดีไลท์ เคอร่า สีโกลเด้นท์ บราวน์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นซีรีส์ ดีไลท์ เคอร่า สีชิเอนนา ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค โอเปค เคอร่า สีค๊อฟฟี่บราวน์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค โอเปค เคอร่า สีจัสมิน ไวท์ ตรา Kera
ราคา 1,130 บาท   ราคา 855 บาท   ราคา 855 บาท   ราคา 820 บาท

กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค โอเปค เคอร่า สีเจด ไวท์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค โอเปค เคอร่า สีเจดกรีน ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค โอเปค เคอร่า สีมิ้นท์ ดีไลท์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค โอเปค เคอร่า สีพีค็อก ตรา Kera
ราคา 820 บาท   ราคา 855 บาท   ราคา 820 บาท   ราคา 855 บาท

กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค โอเปค เคอร่า สีศิลาดลกรีน ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นซีรีส์ ดีไลท์ เคอร่า สีฟลอร่า กรีน ดีไลท์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นซีรีส์ ดีไลท์ เคอร่า สีสปริง ดีไลท์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นซีรีส์ ดีไลท์ เคอร่า สีฟอเรสท์ ตรา Kera
ราคา 855 บาท   ราคา 820 บาท   ราคา 820 บาท   ราคา 820 บาท

กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นซีรีส์ ดีไลท์ เคอร่า สีบลู ดีไลท์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นซีรีส์ ดีไลท์ เคอร่า สีกลอรี่บลู ดีไลท์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นซีรีส์ ดีไลท์ เคอร่า สีคลาวดี้ ดีไลท์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นซีรีส์ ดีไลท์ เคอร่า สีแซฟไฟร์ บลู ดีไลท์ ตรา Kera
ราคา 820 บาท   ราคา 820 บาท   ราคา 820 บาท   ราคา 820 บาท

กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นซีรีส์ ดีไลท์ เคอร่า สีสโมคกี้ ดีไลท์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นซีรีส์ ดีไลท์ เคอร่า สีมิดไนท์ บลู ดีไลท์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นซีรีส์ ดีไลท์ เคอร่า สีแบล็ค ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นซีรีส์ ดีไลท์ เคอร่า สีสตีล บลู ดีไลท์ ตรา Kera
ราคา 820 บาท    ราคา 820 บาท   ราคา 940 บาท   ราคา 715 บาท

 

กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นซีรีส์ ดีไลท์ เคอร่า สีกาแล็คซี่ บลู ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นซีรีส์ ดีไลท์ เคอร่า สีไพน์ ทรี ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นโมโนคัลเลอร์ สีปาล์ม สปริง ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นโมโนคัลเลอร์ สีทิล วอเตอร์ ตรา Kera
ติดต่อสอบถาม   ราคา 940 บาท   ราคา 940บาท   ราคา 940 บาท


กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นโมโนคัลเลอร์ สีชูการ์ บีท ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นโมโนคัลเลอร์ สีบัทเตอร์ บีน ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นโมโนคัลเลอร์ สีคอร์นเบรด ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นโมโนคัลเลอร์ สีพีช บลอสซั่ม ตรา Kera
ราคา 940 บาท   ราคา 940 บาท   ราคา 940 บาท   ราคา 940 บาท

กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นโมโนคัลเลอร์ สีบลัช โรซ่า ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นโมโนคัลเลอร์ สีสีพันช์-จูซซี่ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นโมโนคัลเลอร์ สีเกรป เจลลี่ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นโมโนคัลเลอร์ สีพลัม เบอร์รี่ ตรา Kera
ราคา 940 บาท   ราคา 940 บาท   ราคา 940 บาท   ราคา 940 บาท

กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นโมโนคัลเลอร์ สีมัลเบอร์รี่ ตรา Kera      
ราคา 940 บาท            

 

 สินค้าทั้งหมดได้รวม VAT 7% แล้ว

เป็นกระเบื้องผิวเคลือบทึบ กึ่งเงากึ่งด้าน ผิวหน้าเรียบลื่น เฉดสีเต็มไปด้วยความงามของโทนสีพาสเทล ที่ดูหวาน เรียบง่าย สบายตา ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย และคงความงามแบบแฮนด์เมดไว้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับตกแต่งและปูสระว่ายน้ำ

 

กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นเวฟ ซาติน สีเลม่อน ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นเวฟ ซาติน สีเกรย์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นเวฟ ซาติน สีซิลเวอร์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นเวฟ ซาติน สีกากี ตรา Kera
ราคา 920 บาท   ราคา 920 บาท   ราคา 920 บาท   ราคา 920 บาท

กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นเวฟ ซาติน สีโกลเด้นท์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นเวฟ ซาติน สีแซนด์ บราวน์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นเวฟ ซาติน สีบริค ออเร้นท์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นเวฟ ซาติน สีครีม ตรา Kera
ราคา 920 บาท   ราคา 920 บาท   ราคา 920 บาท   ราคา 920 บาท

กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นเวฟ ซาติน สีเอิร์ทบราวน์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นพาสเทล ซาติน สีคอตตอลไวท์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นพาสเทล ซาติน สีชาร์โดว์เกรย์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นพาสเทล ซาติน สีไซรัปไวท์ ตรา Kera
ราคา 920 บาท    ราคา 840 บาท    ราคา 840 บาท    ราคา 840 บาท

กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นพาสเทล ซาติน สีอะโลกรีน ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นพาสเทล ซาติน สีสวีททีพิงค์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นพาสเทล ซาติน สีเชียร์พีท ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นพาสเทล ซาติน สีบับเบิ้ลบลู ตรา Kera
ราคา 840 บาท   ราคา 840 บาท   ราคา 840 บาท   ราคา 840 บาท

กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นพาสเทล ซาติน สีเบบี้กรีน ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นพาสเทล ซาติน สีแซนดี้พีช ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นพาสเทล ซาติน สีเพิร์ลพิงค์ ตรา Kera   กระเบื้องสระว่ายน้ำ เคอร่า รุ่นพาสเทล ซาติน สีวีทเยลโล่ ตรา Kera
ราคา 840 บาท   ราคา 840 บาท   ราคา 840 บาท   ราคา 840 บาท

 

สินค้าทั้งหมดได้รวม VAT 7% แล้ว

KERISMA  เราจัดจำหน่ายกระเบื้องสระว่ายน้ำ กระเบื้องดิ นเผาเคลือบแก้วที่กำลัง และเป็นที่นิยมปูกันมากมายในขณะนี้ กระเบื้องดินเผาเคลือบแก้ว เป็นกระเบื้องที่เผาด้วยความร้อนสูง การที่เผาด้วยความร้อนสูงนั้นจะทำให้การดูดซึมน้ำต่ำ ทำให้กระเบื้องสระว่ายเคลือบนั้นยึดเกาะดี ไม่หลุดล่อนง่าย กระเบื้องสระว่ายน้ำเคลือบนั้นมีหลายขนาดให้เลือกสรร ขนาดที่ได้รับความนิยม และขายดีคือ ขนาด 4x4 นิ้ว กระเบื้องดินเผาเคลือบแก้วมีสีสันลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ เรามาสามารถนำสลับสีเหมือนกับกระเบื้องโมเสค
หรือแบบได้ตามที่ต้องการห
ากใครสนใจกระเบื้องดินเผาเคลือบสามารถสั่งซื้อที่ www.kersima.com แต่ถ้าลูกค้าสนใจโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 062-751-0005 (คุณมายด์) , 063-437-8202 (คุณแน็ค), 063-4847848 (คุณอุ้ม) หรือ Line : @centauri

     
     

สินค้าทั้งหมดได้รวม VAT 7% แล้ว

KERA แบรนด์กระเบื้องสระว่ายน้ำ กระเบื้องเคลือบแก้ว ที่สวยงามมีชื่อเสียง อันดับต้นๆของเมืองไทย พร้อมด้วยสินค้า กระเบื้องปูสระว่ายน้ำ กระเบื้องสระน้ำ หลากหลายรุ่น หลากหลายประเภท 

จำหน่ายที่นี่ KERSIMA ครบจบทุกรุ่น พร้อมบริการสุดประทับใจ
KERA เป็นแบรนด์กระเบื้องสระว่ายน้ำ และกระเบื้องเคลือบผิวสระว่ายน้ำ ที่มีสินค้า กระเบื้องสระว่ายน้ำดินเผาเคลือบแก้ว ที่เต็มเปี่ยมไปด้วย คุณภาพ ความแข็งแรง ทนทาน พร้อมเต็มไปด้วยความสวยงาม โดยทาง KERSIMA ได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า KERA มากถึง 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นนิวเคอราดล รุ่นเคอราดล แอนทีค รุ่นโมโนคัลเลอร์ และ ขอบสระต่างๆ ซึ่งมีจุดเด่นในแต่ละรุ่นที่สวยงามแตกต่างกันไปตอบโจทย์สระว่ายน้ำหลากหลายสไตล์


กระเบื้องสระว่ายน้ำ กระเบื้องเคลือบผิวสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล NEW KERADOL กระเบื้องสระว่ายน้ำเคอร่า กระเบื้องเคลือบผิว รุ่นนิวเคอราดล NEW KERADOL เป็นกระเบื้องดินเผา ที่ผ่านกรรมวิธีการเผากระเบื้องด้วยอุณหภูมิมากกว่า 1000 องศาเซลเซียส สร้างผิวแตกลายงา หรือผิวแตกลาน ได้อย่างสวยงามในรูปแบบของ กระเบื้องสระว่ายน้ำ แฮนด์เมด

กระเบื้องปูสระว่ายน้ำ กระเบื้องเคลือบสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล สีมณีฟ้า สีมณีฟ้า กระเบื้องเคลือบสระว่ายน้ำ สีมีความสวยงามดังอัญมณีสีฟ้าในท้องทะเล

กระเบื้องปูสระว่ายน้ำ กระเบื้องเคลือบสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล สีเทาพิราบ สีเทาพิราบ เป็นกระเบื้องปูสระสีที่มีความเรียบง่าย สวยและดูเข้มแข็ง

กระเบื้องปูสระว่ายน้ำ กระเบื้องเคลือบสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล สีเขียวใสแสง สีเขียวใสแสง เด่นด้านสีเขียวสวยใสเป็นประกายสร้างสระว่ายน้ำให้เปล่งประกายธรรมชาติ

กระเบื้องเคลือบผิว กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค KERADOL ANTIQUE รุ่นเคอราดล แอนทีค เป็นกระเบื้องดินเผา เคลือบแก้ว ที่มีเฉดสีสัน ให้เลือกตามความชอบ อย่างหลากหลายสีสัน โดยจะเน้น ความสวยงาม สดใส สร้างความสวยสด งดงาม ให้กับสระว่ายน้ำ ได้อย่างมีจุดเด่นของความเป็นกระเบื้องเคลือบแก้ว กระเบื้องปูสระน้ำ

กระเบื้องปูสระว่ายน้ำ กระเบื้องเคลือบสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค สีฟ้ากัลยา สีฟ้ากัลยา สวยงามด้วยสีน้ำเงินผสมผสานลายแตกลานสวยงามเป็นเอกลักษณ์

กระเบื้องปูสระว่ายน้ำ กระเบื้องเคลือบสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค สีไหมแก้ว สีไหมแก้ว สวยสไตล์เรียบง่ายสีขาวนุ่มนวลสร้างสระว่ายน้ำให้สบายตา

กระเบื้องปูสระว่ายน้ำ กระเบื้องเคลือบสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค สีเขียวใบตอง สีเขียวใบตอง สวยด้วยสีเขียวสไตล์สระว่ายน้ำจากธรรมชาติ

กระเบื้องปูสระว่ายน้ำ กระเบื้องเคลือบแก้วสระว่ายน้ำ รุ่นโมโนคัลเลอร์ MONOCOLOR รุ่นโมโนคัลเลอร์ กระเบื้องสระว่ายน้ำเคอร่า มีจุดเด่นด้านสีสันที่มีความสดใส สวยงาม ในรูปแบบสีพาสเทล สร้างความรู้สึกให้สะรว่ายน้ำมีความสดใส ไม่ซ้ำซาก ด้วยเฉดสีที่มีความสดใสมากกว่ารุ่นอื่นๆ ทำให้สร้างสรรค์สระว่ายน้ำได้ไม่เหมือนใคร

กระเบื้องสระน้ำ กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นโมโนคัลเลอร์ สีทีลวอเตอร์ สีทีลวอเตอร์ สีสวยและสีเปล่งประกายเหมือนกับสีของน้ำทะเล

กระเบื้องสระน้ำ กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นโมโนคัลเลอร์ สีคริมสัน สีคริมสัน เฉดสีแดงสร้างความโดดเด่นร้อนแรงให้กับสระว่ายน้ำ

กระเบื้องสระน้ำ กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นโมโนคัลเลอร์ สีจัสมินไวท์ สีจัสมินไวท์ สีสวยสร้างสระว่ายน้ำให้นุ่มนวลสบายตา

KERSIMA ยินดีให้บริการปรึกษา จัดซื้อ ด้วยสินค้ากระเบื้องสระว่ายน้ำ KERA ที่คุณสามารถเลือกได้ตามความชื่นชอบ พร้อมจัดส่ง เรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการให้คำแนะนำในการซื้อขาย พร้อมจัดส่งให้คุณถึงที่ สร้างสระว่ายน้ำให้สวยงามด้วย กระเบื้องสระว่ายน้ำ KERA

KERSIMA ยินดีให้บริการปรึกษา จัดซื้อ ด้วยสินค้ากระเบื้องสระว่ายน้ำ KERA ที่คุณสามารถเลือกได้ตามความชื่นชอบ พร้อมจัดส่ง
เรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการให้คำแนะนำในการซื้อขาย พร้อมจัดส่งให้คุณถึงที่ สร้างสระว่ายน้ำให้สวยงามด้วย กระเบื้องสระว่ายน้ำ KERA


 


           

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 377,661