สถานที่ตั้ง : 20/7 หมู่ 7 คลองสาม อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120

 

           โทรศัพท์มือถือ : 062-7510005, 063-4378202, 063-4847848, 064-7942435, 097-2695068

           อีเมล : worldcentauri19@hotmail.com

           เว็บไซต์ : http://www.Kersima.com

           
Visitors: 377,660