กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ ทีซีไอ อันธิกา สีน้ำเงินไพลิน (Antique Blue) 
น้ำเงินไพลิน

Antique Blue
       กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ ทีซีไอ อันธิกา สีบลูโอเชี่ยน (Blue Ocean)
บลูโอเชี่ยน

Blue Ocean
 

กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ ทีซีไอ พริสซิมา สีน้ำเงินไพลิน (Antique Blue)
น้ำเงินไพลิน

Antique Blue
 
       กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ ทีซีไอ คริสตัล สีน้ำเงินสิมิลัน (Similan Blue)   
น้ำเงินสิมิลัน
Similan Blue
  กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ ทีซีไอ คริสตัล สีบลูซัฟไฟร์ (Blue Sapphire)
บลูซัฟไฟร์
Blue Sapphire
 


กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ เคอร่า นิว เคอราดล สีน้ำเงินไพลิน (New Deep Sea Blue)น้ำเงินไพลิน
New Deep Sea Blue
กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ เคอร่า นิว เคอราดล สีน้ำเงินมหาสมุทร (Ocean Blue)น้ำเงินหมาสมุทร
Ocean Blue
กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ เคอร่า นิว เคอราดล สีม่วงไพฑูรย์ (Lapis)ม่วงไพฑูรย์
Lapis
 

กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ เคอร่า เคอราดล แอนทีค สีน้ำเงินสุพรรณ (Pacific Blue)น้ำเงินสุพรรณ
Pacific Blue
กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ เคอร่า เคอราดล แอนทีค สีฟ้าศิลา (Rocky Blue)ฟ้าศิลา
Rocky Blue
กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ เคอร่า เคอราดล แอนทีค สีน้ำเงินสยาม (Siam Blue)น้ำเงินสยาม
Siam Blue
กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ เคอร่า เคอราดล แอนทีค สีน้ำเงินแขก (Navy Blue)น้ำเงินแขก
Navy Blue
 
กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ เคอร่า เคอราดล แอนทีค สีม่วงศิริ (Navy Blue)ม่วงศิริ
Lavender
กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ เคอร่า เคอราดล แอนทีค สีม่วงระย้า (Orchid)ม่วงระย้า
Orchid 
 

กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ Yok Tile Series สีหยกคราม ตรามุ่ยฟ้าหยกคราม

กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ Yok Tile Series สีหยักอัญชัน ตรามุ่ยฟ้าหยกอัญชัน

กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ Yok Tile Series สีหยกชงโค ตรามุ่ยฟ้าหยกชงโค

กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ Yok Tile Series สีหยกน้ำทะเล ตรามุ่ยฟ้าหยกน้ำทะเล

 
กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ Yok Tile Series สีหยกสยาม ตรามุ่ยฟ้าหยกสยาม

กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ Yok Tile Series สีหยกไพลิน ตรามุ่ยฟ้าหยกไพลิน

กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ Yok Tile Series สีหยกมารีน ตรามุ่ยฟ้าหยกมารีน

 

กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ Rung Tile Series สีรุ้งธารา ตรามุ่ยฟ้ารุ้งธารา

กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ Rung Tile Series สีรุ้งชงโค ตรามุ่ยฟ้ารุ้งชงโค

กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ Rung Tile Series สีรุ้งนาคา ตรามุ่ยฟ้ารุ้งนาคา

กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ Rung Tile Series สีรุ้งวารี ตรามุ่ยฟ้ารุ้งวารี

 
กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ Rung Tile Series สีรุ้งสยาม ตรามุ่ยฟ้ารุ้งสยาม

กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ Rung Tile Series สีรุ้งอันดามัน ตรามุ่ยฟ้ารุ้งอันดามัน

กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ Rung Tile Series สีรุ้งไพลิน ตรามุ่ยฟ้ารุ้งไพลิน

กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ Rung Tile Series สีรุ้งมารีน ตรามุ่ยฟ้ารุ้งมารีน

 

กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ Colour Tile Series สีทับทิมสยาม ตรามุ่ยฟ้าทับทิมสยาม

กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ Colour Tile Series สีน้ำเงินม่านฟ้า ตรามุ่ยฟ้าน้ำเงินม่านฟ้า

กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ Colour Tile Series สีน้ำเงินดำ ตรามุ่ยฟ้าน้ำเงินดำ

 

กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ Mook Tile Series มุกคงคามุกคงคา

กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ Mook Tile Series มุกชงโค ตรามุ่ยฟ้ามุกชงโค

กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ Mook Tile Series มุกม่านฟ้า ตรามุ่ยฟ้ามุกม่านฟ้า

กระเบื้องสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ Mook Tile Series มุกม่านฟ้า ตรามุ่ยฟ้ามุกนที

 

กระเบื้องเคลือบสระว่ายน้ำ เฉดสีน้ำเงิน เป็นเฉดสีที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานปูสระว่ายน้ำ เพราะว่า สีน้ำเงิน เป็นเฉดสีที่เหมือนกับน้ำทะเล เสริมสร้างสรรค์ทางด้านความสวยงาม และ บรรยากาศของท้องทะเล ให้กับสระว่ายน้ำได้อย่างสวยงามโดดเด่นมากกว่าเฉดสีอื่นๆด้วยกัน นับว่าเป็นเฉดสีที่ได้รับความนิยมตลอดมาในการใช้งานกับสระว่ายน้ำ
กระเบื้องปูสระว่ายน้ำ เฉดสีน้ำเงิน เป็นที่นิยมพอๆกันกับ กระเบื้องสระว่ายน้ำ เฉดสีฟ้า เนื่องจาก เฉดสีทั้งสองมีความใกล้เคียงกันมาก ทำให้กระเบื้องสระว่ายน้ำ มีเฉดสีฟ้าและสีน้ำเงินอยู่มากมายในทุกแบรนด์ของกระเบื้องสระว่ายน้ำ และได้รับการออกแบบสีสันให้สวยงามมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความสร้างสรรค์ในการเนรมิตสระว่ายน้ำ

กระเบื้องสระว่ายน้ำ กระเบื้องเคลือบสระว่ายน้ำ เฉดสีน้ำเงิน รุ่นอันธิกา ตรา TCI กระเบื้องปูสระว่ายน้ำ เฉดสีน้ำเงิน ในรุ่นอันธิกา ตรา TCI มีสีน้ำเงินที่ได้รับความนิยมอยู่ด้วยกันถึง 2 สี คือ สีน้ำเงินไพลิน และ สีบลูโอเชี่ยน

กระเบื้องปูสระว่ายน้ำ กระเบื้องเคลือบ สีน้ำเงินไพลิน รุ่นอันธิกา ตรา TCI สีน้ำเงินไพลิน มีความสวยงามด้วยความเข้มเหมือนไพลิน สร้างความเนี๊ยบให้กับสระว่ายน้ำ

กระเบื้องปูสระว่ายน้ำ กระเบื้องเคลือบ สีบลูโอเชี่ยน รุ่นอันธิกา ตรา TCI สีบลูโอเชี่ยน มีพื้นผิวหน้าและสีที่สวยงามนุ่มนวลดังท้องทะเลชายฝั่ง

กระเบื้องเคลือบ กระเบื้องสระว่ายน้ำ เฉดสีน้ำเงิน สีน้ำเงินไพลิน รุ่นพริสซิมา ตรา TCI กระเบื้องเคลือบสระว่ายน้ำ รุ่นพริสซิมา ตรา TCI เป็นกระเบื้องสระว่ายน้ำที่ได้รับการออกแบบให้มีมิติที่คมชัดในตัวแผ่นกระเบื้อง โดยการเจียรไนขอบกระเบื้องทั้ง 4 ด้าน เสริมสร้างความีมิติตื้นลึกได้อย่างดี ประกอบกับมีสีน้ำเงินที่ได้รับความนิยมคือ สีน้ำเงินไพลิน ที่สร้างความเป็นประกายและสร้างพื้นผิวสระว่ายน้ำได้อย่างสวยงาม

กระเบื้องปูสระว่ายน้ำ กระเบื้องเคลือบสระว่ายน้ำ เฉดสีน้ำเงิน รุ่นคริสตัล ตรา TCI กระเบื้องแก้วสระว่ายน้ำ รุ่นคริสตัล ตรา TCI เป็นรุ่นที่มีจุดเด่นด้านการเคลือบผิวกระเบื้อง ทำให้ผิวกระเบื้องช่วยขับสีของกระเบื้องให้มีความสวยเด่น มีประกาย มันวาว มากยิ่งขึ้น เสริมความสวยงามให้เด่นขึ้นไป โดยเฉดสีน้ำเงินในรุ่นคริสตัล ที่นิยมมีอยู่ด้วยกัน 2 สี คือ น้ำเงินสิมิลัน บลูซัฟไฟร์

กระเบื้องแก้ว กระเบื้องเคลือบผิวสระว่ายน้ำ สีน้ำเงินสิมิลัน รุ่นคริสตัล ตรา TCI สีน้ำเงินสิมิลัน มีจุดเด่นด้านสีน้ำเงินของสระว่ายน้ำที่มีความละมุนสวยงาม

กระเบื้องแก้ว กระเบื้องเคลือบผิวสระว่ายน้ำ สีบลูซัฟไฟร์ รุ่นคริสตัล ตรา TCI สีบลูซัฟไฟร์ เป็นสีน้ำเงินที่มีความส่องประกายเหมือนอัญมณีซัฟไฟร์

กระเบื้องสระน้ำ กระเบื้องปูสระว่ายน้ำ เฉดสีน้ำเงิน รุ่นนิวเคอราดล ตรา KERA 
กระเบื้องปูสระว่ายน้ำ รุ่นนิวเคอราดล ตรา TCI เป็นกระเบื้องสระว่ายน้ำ จากแบรนด์ KERA ที่ได้รับความนิยมสูงมาโดยตลอด ซึ่งเป็นรุ่นทีมีสีสันที่หลากหลายให้เลือกได้ตามความชอบ พร้อมทั้งเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพของกระเบื้องที่ดี มีพื้นผิวเป็นแบบแตกลานสร้างคุณค่าสไตล์แฮนด์เม็ด

กระเบื้องสระน้ำ กระเบื้องเคลือบสระว่ายน้ำ สีน้ำเงินไพลิน รุ่นนิวเคอราดล ตรา KERA สีน้ำเงินไพลิน มีสีสันที่สวยงามเป็นเฉดสีน้ำเงิน ผสมผสานประกายอัญมณีไพลิน

กระเบื้องสระน้ำ กระเบื้องเคลือบสระว่ายน้ำ สีน้ำเงินมหาสมุทร รุ่นนิวเคอราดล ตรา KERA สีน้ำเงินมหาสมุทร สีน้ำเงินเข้มดุจท้องมหาสมุทรสร้างความสวยงามบรรยากาศท้องทะเล

กระเบื้องแก้ว กระเบื้องเคลือบสระว่ายน้ำ เฉดสีน้ำเงิน รุ่นเคอราดล แอนทีค ตรา KERA กระเบื้องสระว่ายน้ำ รุ่นเคอราดล แอนทีค ตรา KERA เป็นกระเบื้องเคลือบแก้วสระว่ายน้ำ ที่การเคลือบแก้วช่วยเสริมสร้างลายพื้นผิวแตกลายงา หรือ แตกลาน บนกระเบื้องให้โดดเด่น มีความสวยงาม แววาว มากขึ้น สามารถสร้างสรรค์สระว่ายน้ำได้อย่างสวยงาม เหลือเชื่อ

กระเบื้องแก้ว กระเบื้องเคลือบแก้วสระว่ายน้ำ สีน้ำเงินสุพรรณ รุ่นเคอราดล แอนทีค ตรา KERA สีน้ำเงินสุพรรณ เป็นสีน้ำเงิน ที่มีความนุ่มนวลสวยงาม

กระเบื้องแก้ว กระเบื้องเคลือบแก้วสระว่ายน้ำ สีน้ำเงินสยาม รุ่นเคอราดล แอนทีค ตรา KERA สีน้ำเงินสยาม สีมีความเข้มแข็ง เนี๊ยบ หรูหรา ทำให้สระว่ายน้ำมีความเด่น

กระเบื้องแก้ว กระเบื้องเคลือบแก้วสระว่ายน้ำ สีน้ำเงินแขก รุ่นเคอราดล แอนทีค ตรา KERA สีน้ำเงินแขก เป็นสีที่มีความสวยงามสดใส ประกอบพื้นผิวแตกลาน

กระเบื้องสระว่ายน้ำ กระเบื้องเคลือบ เฉดสีน้ำเงิน รุ่น Yok Tile Serie ตรา MUIFAH กระเบื้องสระว่ายน้ำ มุ่ยฟ้า รุ่น Yok Tile Serie เป็นรุ่นที่ถูกออกแบบให้มีความสวยงามด้วยการใช้เหมือนโทนสีอัญมณีหยก ประกอบเข้ากับผิวแตกลาน สร้างผิวสัมผัสกับสีให้สวยงามมากภายในแผ่นกระเบื้องปูสระว่ายน้ำ

กระเบื้องเคลือบ กระเบื้องปูสระว่ายน้ำ สีหยกคราม รุ่น Yok Tile Serie ตรา MUIFAH สีหยกคราม มีความสวยงามสบายตาเสมือนท้องทะเลสีครามตามชายฝั่ง

กระเบื้องเคลือบ กระเบื้องปูสระว่ายน้ำ สีหยกน้ำทะเล รุ่น Yok Tile Serie ตรา MUIFAH สีหยกน้ำทะเล สวยงามเสมือนน้ำทะเลในธรรมชาติสร้างอารมณ์บรรยากาศผ่อนคลาย

กระเบื้องสระว่ายน้ำ กระเบื้องปูสระน้ำ เฉดสีน้ำเงิน รุ่น Rung Tile Serie ตรา MUIFAH กระเบื้องปูสระว่ายน้ำ รุ่น Rung Tile Serie ตรา MUIFAH เป็นกระเบื้องสระว่ายน้ำ ที่ชูความสวยงามของกระเบื้องในธีมสีความสดใสของสายรุ้ง ทำให้มีความสวยงาม แบบสดใส มีชีวิตชีวา ใอ้อารมณ์ และ บรรยากาศความสนุกสนาน

กระเบื้องเคลือบ กระเบื้องปูสระน้ำ สีรุ้งธารา รุ่น Rung Tile Serie ตรา MUIFAH สีรุ้งธารา เป็นสีที่มีความสวยงามละมุนละไม ผ่อนคลาย เหมือนแม่น้ำลำธาร

กระเบื้องเคลือบ กระเบื้องปูสระน้ำ สีรุ้งอันดามัน รุ่น Rung Tile Serie ตรา MUIFAH สีรุ้งอันดามัน คือสีที่สร้างความสวยงามเสมือนท้องทะเลอันดามัน

กระเบื้องปูสระว่ายน้ำ กระเบื้องเคลือบ เฉดสีน้ำเงิน รุ่น Colour Tile Serie ตรา MUIFAH กระเบื้องปูสระว่ายน้ำ รุ่น Colour Tile Serie ตรา MUIFAH เป็นกระเบื้องปูสระว่ายน้ำรุ่นที่มีจุดเด่นด้านสีของกระเบื้องแต่ละแผ่นมีความสวยสดใส เป็นเอกลักษณ์ของในแต่ละสี สามารถเลือกได้ตามความชอบ

กระเบื้องเคลือบ กระเบื้องสระน้ำ สีน้ำเงินม่านฟ้า รุ่น Colour Tile Serie ตรา MUIFAH สีน้ำเงินม่าน สร้างบรรยากาศและความสวยงามนิ่มนวล ละมุน เสมือนท้องฟ้า

กระเบื้องเคลือบ กระเบื้องสระน้ำ สีน้ำเงินดำ รุ่น Colour Tile Serie ตรา MUIFAH สีน้ำเงินดำ มีสีน้ำเงินเข้ม สร้างความเนี๊ยบ หรูหรา สวยงาม

กระเบื้องสระน้ำ กระเบื้องเคลือบสระน้ำ เฉดสีน้ำเงิน รุ่น Mook Tile Serie ตรา MUIFAH กระเบื้องเคลือบสระว่ายน้ำ รุ่น Mook Tile Serie ตรา MUIFAH เป็นรุ่นสีที่ได้รับการออกแบบสีให้มีความเป็นประกายแวว วาว ดุจไข่มุกท้องทะเล ทำให้สีของกระเบื้องเพิ่มความโดดเด่นมากกว่าแค่ลวดลาย

กระเบื้องปูสระว่ายน้ำ กระเบื้องเคลือบ สีมุกคงคา รุ่น Mook Tile Serie ตรา MUIFAH สีมุกคงคา มีสีน้ำเงิน ที่เข้มสวยงาม เสมือนท้องทะเลสีเข้มสวยงาม

กระเบื้องปูสระว่ายน้ำ กระเบื้องเคลือบ สีมุกชงโค รุ่น Mook Tile Serie ตรา MUIFAH สีมุกชงโค มีความสวยงามด้วย 2 โทนสีเข้มและสีอ่อนผสมกันในแผ่นเดียว

 

 

           

 

ติดต่อสอบถาม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับได้สะดวก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์ @Centauri
Visitors: 376,958