วิธีการจัดส่งสินค้า         
                         - ลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพจะได้รับสินค้าภายใน 2-3 วัน
 
                         - ลูกค้าต่างจังหวัดจะได้รับสินค้าภายใน 5-7 วัน
 

                 
       

Visitors: 73,927